Committees

Chair of Organizing/Scientific Committee

Andreou Eleni

Organizing Committee

 • Andreou Eleni (Chair)
 • Angastinioti Elina
 • Angelidou Angela (Social Media)
 • Efthymiou Olga
 • Kalli Procopis (Treasurer)
 • Loukaides George
 • Michael Anna
 • Ntaflos Nikolaos
 • Ntorzi Nikoletta (Secretary)
 • Pahita Anna
 • Papamichael Dimitris
 • Philippou Christiana
 • Savva Andreas
 • Tsokkou Yiota
 • Zisimou Constantinos

Scientific Committee

 • Andreou Eleni (Chair)
 • Angastinioti Elina
 • Angelidou Angela (Social Media)
 • Kalli Procopis (Treasurer)
 • Loukaides George
 • Michael Anna
 • Ntaflos Nikolaos
 • Ntorzi Nikoletta (Secretary)
 • Pahita Anna
 • Papamichael Dimitris
 • Philippou Christiana
 • Savva Andreas
 • Tsokkou Yiota

Financial/Exhibition Committee

 • Philippou Christiana (Chair)
 • Kalli Procopis (Treasurer)
 • Andreou Eleni
 • Ntorzi Nikoletta

CyDNA Board

 • Dr Andreou Eleni – President
 • Dr Philippou Christiana – Vice President
 • Pahita Anna – Secretary
 • Kalli Procopis – Treasurer
 • Ntorzi Nicoletta – Assistant Secretary
 • Ntaflos Nikolaos – Member
 • Papamichael Dimitris – Member