Chair of Organizing/Scientific Committee
Andreou Eleni

Organizing Committee
Andreou Eleni (chair)
Agathaggelou Stephanie
Angelidou Angela (social media)
Attipa Maria
Efthymiou Olga
Hadjilucas Ellie
Hileti Dona
Kalli Procopis (treasurer)
Ntaflos Nikolaos
Ntorzi Nikoletta (secretary)
Pahita Anna
Papamichael Dimitris
Philippou Christiana
Philippou Elena
Savva Andreas
Tsokkou Yiota
Vardakastani Dionisia

Scientific Committee
Andreou Eleni
Angelidou Angela
Efthymiou Olga
Hileti Dona
Kalli Procopis
Lucaides George
Ntaflos Nikolaos 
Ntorzi Nikoletta  
Pahita Anna 
Papamichael Dimitris 
Philippou Christiana
Tsokkou Yiota
Vardakastani Dionisia

Financial/Exhibition Committee
Philippou Christiana (Chair)
Kalli Procopis (treasurer)
Andreou Eleni
Ntorzi Nikoletta

CyDNA Board
Dr Andreou Eleni – President
Dr Philippou Christiana – Vice President
Pahita Anna – Secretary
Kalli Procopis – Treasurer
Ntorzi Nicoletta – Assistant Secretary
Ntaflos Nikolaos – Member
Savva Andreas – Member